За нас:

Nicholas Industrial EOOD

          НИКОЛАС ИНДУСТРИАЛ ЕООД

          ЕИК/ПИК: 204310849

          ДДС не: BG204310849

          България, Русе, ул. Тетово № 4 партер

 

мобилен телефон: 0884 476 424

факс апарат: 04 021 340 1200

електронна поща: email@ventdepot.bg

 

VENTDEPOT srl

HQ: Bucharest, Romania, 6th Fizicienilor Alley

           CUI (VAT no): RO 36877326

IBAN (Lei): RO81 INGB 0000 9999 0657 5665

IBAN (EURO):  RO31 INGB 0000 9999 0657 5692

SWIFT Code: INGBROBU
BIC (Bank Identifier Code): INGB

ING Bank SA, Agentia Theodor Pallady

 

 

Създадено с OpenCart
Индустриални и търговски вентилатори © 2019